Reklam/informationsfilm

När vi skapar film är kunden hela tiden med i processen. Under konsultationen går vi igenom filmidéer och sedan gör vi en genomförsplan för att underlätta dialogen mellan oss och kunden. I baspaketet ingår en halvdags filmning för att samla ihop materialet som behövs.

Efter redigeringen och efterarbetet får kunden se ett korrektur och när detta godkänns skapar vi en färdig produkt i det format som passar kundens önskemål. En film kan vara kort eller lång. Och den bör innehålla ett budskap och förmedla en stämning eller känsla. Vi filmar allt från reklamfilm, event eller bröllop.

Här till sidan om ser du ett urval på lite olika referensfilmer som vi gjort>>